TARIFES DE VENDA DE PÈL·LETS

Venda i possibilitat de transport de pèl·lets fins al domicili. El producte en sí, pèl·lets Enplus A1-DIN, estan certificats amb la màxima garantia de qualitat (certificació Enplus A1, concedida i regulada per AENOR). I són distribuïts per una empresa certificada per la mateixa normativa Enplus A1 (Bitalia/Naparpellet). Així, podem certificar el pèl·let que entreguem fins als silos o dipòsits dels nostres clients.

* Certificació DINPlus (nº Fab. 7A251) obtinguda el 20 d’Abril del 2015, concedida i regulada per DINCERTCO, principal certificadora a Europa.